Sofie Deman

Home

Kinesitherapie is een specifiek beroep met een breed profiel en vele specialisaties. De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen en dan voornamelijk in een context van gezond functioneren.  
Het takenpakket richt zich tevens naar bepaalde patiëntencategorieën met meer specifieke aanpak zoals bij terminale zorg, ouderenzorg, chronische patiënten, zwangeren en kinderen.
 
Wij behandelen hoofdzakelijk 
Daarnaast bieden we oefentherapie, rug-en nekschool, individuele zwangerschapsbegeleiding, algemene revalidatie en leren we de mama’s graag een babymassage aan.

Na verdere specialisatie in de relaxatietherapie (2-jarige opleiding aan de KUL) bieden wij ook verschillende vormen van relaxatie aan.

We beschikken over verschillende vormen van elektrotherapie, een biofeedbacktoestel, IR-warmte, loopband, hometrainer, fitballen, …

WotSoft Productions Website by WotSoft Productions