Sofie Deman

Algemene kinesitherapie

De grootste groep van verwijzingen voor kinesitherapie bevindt zich in het domein van de aandoeningen van het bewegingsstelsel: pijnlijke rug of nek, enkelverstuikingen, tenniselleboog, kinesitherapie na postoperatieve ingrepen,… kortom, alle behandelingen die de klachten en dysfuncties van de getroffen zones herstellen of verbeteren.

  • posttraumatische en postoperatieve revalidatie
  • Functionele training (= training aangepast aan het werk- en de vrijetijdsbesteding van de patiënt)
  • Rug- en nekklachten
  • Baltraining Klein-Vogelbach
  • Allerlei chronische klachten
  • Massage
WotSoft Productions Website by WotSoft Productions